La gent ocupada

Els dits
rosegats
al canto
del matí.

Picotejant l’alegria
engrunada.

O un record
escapçat
d’uns llavis

Paperassa
i alguna lletra.
Molt soroll de trànsit
i gent ocupada.
Sobretot gent ocupada.

Jo aniré a donar una volta.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.