Les coses absurdes

Hi ha coses que es fan perquè sí,
i s’escapen
i salten pel balcó;
per viure més
o per marxar lluny.

Són coses petites,
que un fa perquè sí,
perquè fa sol
o pel què sigui.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.